Nie pamiętam hasła
Wyślij ponownie e-mail aktywacyjny
 

Zarejestruj się

Aby zalogować się, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem witryny. Rejestracja zajmuje tylko chwilę, a znacznie zwiększa możliwości korzystania z witryny. Administrator witryny może zarejestrowanym użytkownikom nadać wiele dodatkowych uprawnień. Przed rejestracją zapoznaj się z naszym regulaminem, zasadami ochrony danych osobowych oraz z odpowiedziami na często zadawane pytania (FAQ), gdzie jest wyjaśnionych wiele podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania witryny.

Logując się do forum psiPARK.pl potwierdzam zapoznanie się z poniższą informacją:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Mateusz Rychter z siedzibą w Katowicach (40-008) przy ul. Warszawskiej 40/2A (dalej „psiPARK.pl"). Z psiPARK.pl można skontaktować się telefonicznie pod nr +48 574 663 453. W psiPARK.pl został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – psipark@psipark.pl lub pisemnie - Inspektor Ochrony Danych, psiPARK.pl Mateusz Rychter., ul. Warszawska 40/2A, 40-008 Katowice.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Dane przetwarzane będą w celu:
- podjęcia niezbędnych działań celem udostępnienia forum dyskusyjnego, a w przypadku utworzenia i korzystania z konta użytkownika - w celu prawidłowego utrzymywania dostępu i sprawności serwisu;
- wykonywania czynności związanych z przestrzeganiem Regulaminu forum, w szczególności moderowania publikowanych treści, egzekwowania przestrzegania Regulaminu przez użytkowników forum, ochrony przed spamem, wykonywania czynności administracyjnych, konserwacyjnych oraz zabezpieczających treści (backup),
- podejmowania decyzji, która może opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Zasady profilowania zostały opisane w dalszej części.;
- statystycznych i analiz wewnętrznych, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych użytkowników - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes psiPARK.pl wynikający z przepisów prawa;
- rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes psiPARK.pl, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami;
- marketingu pośredniego (wyświetlanie reklam) i bezpośredniego związanego z działalnością psiPARK.pl, w tym profilowania - automatycznej analizy opartej na zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu, co może umożliwiać pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie - których podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes psiPARK.pl;
- 1) marketingu bezpośredniego; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile została udzielona;
- oferowania przez psiPARK.pl produktów podmiotów powiązanych z psiPARK.pl kapitałowo lub umownie - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile została udzielona - chyba, że w związku z zawartą umową z psiPARK.pl dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego o czym poinformowano wyżej;
- archiwalnym, dla którego podstawą prawną są przepisy prawa oraz kodeksu cywilnego, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu psiPARK.pl dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych z umową lub świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz;
- badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu psiPARK.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez psiPARK.pl:
- gdy korzystasz z naszego serwisu, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, Twoja geolokalizacja, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu www.psipark.pl pod adresem https://psipark.pl/polityka-prywatnosci/;
- dla celów statystycznych i wewnętrznych analiz - przez okres trwania zobowiązania;
- w celach archiwalnych - przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał dłuższy okres lub została zgłoszona reklamacja lub roszczenie;
- dla celu: 1) marketingu bezpośredniego; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez psiPARK.pl produktów podmiotów powiązanych z psiPARK.pl kapitałowo lub umownie - do czasu wycofania udzielonej zgody albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które psiPARK.pl realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
- dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń - przez okres 5 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które psiPARK.pl realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu - można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie lub papierowo. W takim przypadku psiPARK.pl przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla psiPARK.pl ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
psiPARK.pl co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których psiPARK.pl posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez psiPARK.pl, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszego serwisu. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom trzecim na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy psiPARK.pl (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do korzystania z forum dyskusyjnego psiPARK.pl.

Regulamin | Zasady ochrony danych osobowych


Zarejestruj się